Az önkölcsönhatásba lépő sötét anyag végre felfedheti magát

Annak ellenére, hogy rengeteg közvetett bizonyíték áll rendelkezésre a sötét anyag létezésére – a galaxisokban és halmazokban uralkodó titokzatos anyagforma – a csillagászoknak még nem végeztek közvetlen megfigyeléseket.

De a keresésnek még nincs vége. Egy hipotézis a természetére vonatkozóan sötét anyag az, hogy egy része önkölcsönhatásba léphet, ami azt jelenti, hogy az egyes részecskék egy kicsit kölcsönhatásba lépnek egymással. Ha ez igaz, akkor rengeteg finom megfigyelési nyom mutatkozna ennek a sötét anyag alosztálynak a létezésére.

Leave a Comment

%d bloggers like this: