a pénzünket ott és akkor, amikor szükségünk van rá

Fabio Panetta, az EKB Igazgatóságának tagjának bevezető beszéde az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságában

Brüsszel, 2023. január 23

A digitális euróval kapcsolatos kutatásunk több mint egy éve kezdődött.

Az EKB számára az első naptól kezdve prioritás volt az Európai Parlament szoros bevonása a kutatási szakaszba.

2022 folyamán rendszeresen megvitattuk a fontos tervezési lehetőségeket ebben a bizottságban.[1] Véleménye értékes hozzájárulást jelentett munkánkhoz, valamint más állami és magán érdekelt felek visszajelzései[2]lehetővé tette számunkra a folyamatos fejlődést.

Az ilyen interakciók elengedhetetlenek annak biztosításához, hogy a közpénzek megfeleljenek a polgárok és a vállalkozások preferenciáinak és igényeinek a folyamatosan fejlődő digitális környezetben.

Az emberek fizetési magatartása soha nem látott mértékben változik: az elmúlt három évben a készpénzes fizetések aránya az euróövezetben 72%-ról 59%-ra esett vissza, miközben a digitális fizetések egyre népszerűbbek (1. ábra).[3] Hollandiában és Finnországban például csak a tranzakciók egyötödében használnak készpénzt. Ugyanakkor az emberek értékelik a közpénzből történő fizetés lehetőségét. A legtöbben fontosnak vagy nagyon fontosnak tartják, hogy mindig legyen ez a választás.

1. ábra: Továbbra is megjelenik a digitális fizetés, de a készpénz továbbra is fontos lehetőség marad

Forrás: Tanulmány a fogyasztói fizetési magatartásról az euróövezetben (SPACE).

A digitális euró az elektronikus fizetések egyre növekvő preferenciájára válaszolna azáltal, hogy digitális formában is elérhetővé tenné a közpénzeket. A készpénzzel együtt a digitális euró olyan fizetőeszközökhöz biztosítana hozzáférést az európaiak számára, amelyek lehetővé tennék, hogy az euróövezetben bárhol ingyen fizessenek. A könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát jelleg támogatná az örökbefogadást és a pénzügyi befogadást.

Mai megjegyzéseimben arról fogok beszélni, hogy a digitális euró hogyan tehetné lehetővé számunkra, hogy az eurózónában ott és akkor használjuk pénzünket, amikor és amikor szükségünk van rá.[4]

Hozzászólásaimat a 2023-as munkatervvel zárom, amikor lezárjuk kutatási szakaszunkat, és az Európai Bizottság előterjeszti a jogalkotási javaslatát.[5]

Praktikus digitális fizetési megoldás, amellyel az emberek irányíthatják pénzüket

Az EKB globális vezető szerepet tölt be a központi bankok azon erőfeszítéseiben, hogy korszerű digitális fizetési megoldásokat tervezzenek lakossági és nagykereskedelmi tranzakciókhoz egyaránt.[6]

A fizetés a mindennapi élet része: általában mindannyian hordunk magunkkal legalább egy fizetőeszközt, legyen az érme, bankjegy, hitelkártya vagy mobiltelefon.

A digitális európrojekt prioritása mindig is egyértelmű volt: megőrizni a jegybanki pénz szerepét a lakossági fizetésekben azáltal, hogy további lehetőséget kínálunk a közpénzből történő fizetésre ott is, ahol ez ma még nem lehetséges, például az e-kereskedelemben.

A digitális euró nem helyettesíthet más elektronikus fizetési módokat, de még a készpénzt sem. Inkább kiegészítené őket. Ezzel pedig megőrizné monetáris szuverenitásunkat, miközben megerősítené Európa stratégiai autonómiáját.

Az első kiadások célja az lenne, hogy az euróövezet lakosai, azaz a fogyasztók, a vállalkozások, a kereskedők és a kormányok számára lehetővé tegyék a digitális euróhoz való hozzáférést.[7]

A digitális eurónak könnyen hozzáférhetőnek és használhatónak kell lennie az egész euróövezetben, akárcsak ma a készpénz. Meggyőződésünk, hogy ezt egy digitális eurórendszerrel lehet a legjobban elérni.[8] Az egységes szabályok, szabványok és eljárások biztosításával egy rendszer lehetővé tenné a közvetítők számára, hogy digitális eurón alapuló termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek ki.

A rendszer azt is biztosítaná, hogy a polgárok mindig hozzáférjenek bizonyos alapszolgáltatásokhoz, függetlenül attól, hogy melyik közvetítőnél van számlájuk vagy pénztárcájuk.[9]

A digitális euró közjó lenne. Ezért ésszerű lenne, ha az alapszolgáltatások ingyenesek lennének, például amikor a digitális eurót valaki más fizetésére használják, mint például a készpénz esetében.[10]

De az alapszolgáltatások mellett önkéntes alapon választhatták a résztvevő közvetítők bármely kiegészítő szolgáltatását.[11]

A feltételes (vagy programozható) fizetéseket gyakran emlegetik ilyen innovatív szolgáltatásként, de van némi zavar a kifejezéssel kapcsolatban, és ez aggályokat vethet fel.

A feltételes kifizetések definíciója szerint az emberek dönthetnek úgy, hogy engedélyezik az automatikus fizetést, ha az általuk választott előre meghatározott feltételek teljesülnek.[12] Például: a fizető dönthet úgy, hogy beállít egy automatikus havi fizetést digitális euróban a bérleti díj kifizetéséhez.[13] De a kedvezményezettnek semmiféle korlátozással nem kell szembenéznie azzal kapcsolatban, hogy mit tehet ezzel a havonta kapott pénzzel.

Meggyőződésünk, hogy a felhasználókkal közvetlenül kapcsolatba lépő felügyelt közvetítők vannak a legjobb helyzetben a feltételes fizetések és egyéb fejlett fizetési szolgáltatások felhasználási eseteinek azonosításához.[14]

De hadd fogalmazzak világosan: a digitális euró soha nem lenne programozható pénz. Az EKB nem szabna meg semmilyen korlátozást arra vonatkozóan, hogy hol, mikor és kinek fizethetnek az emberek digitális euróval. Ez egy utalványnak felelne meg. A jegybankok pedig pénzt bocsátanak ki, nem utalványokat.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy egyesek aggódnak amiatt, hogy a digitális euró veszélyeztetheti fizetési adataik bizalmas kezelését.

Ha a jegybankról van szó, azt javasoljuk, hogy ne férjünk hozzá a személyes adatokhoz.[15]

És Önök, mint társjogalkotók döntenek a magánélet és más fontos közpolitikai célkitűzések közötti egyensúlyról, mint például a pénzmosás elleni küzdelem, a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem, az adóelkerülés megelőzése vagy a szankciók betartásának biztosítása. A magunk részéről olyan megoldásokon dolgoztunk, amelyek alapértelmezés szerint és tervezett módon is megőrzik a magánélet védelmét, lehetővé téve az emberek számára a fizetési információik ellenőrzését.[16] Ennek érdekében szorosan együttműködünk az Európai Adatvédelmi Biztossal és az Európai Adatvédelmi Tanáccsal is.

Könnyen használható digitális eurót az euróövezet bármely pontján

A digitális euró közpénzként olyan európai közjó lenne, amelyet minden polgárnak és vállalkozásnak használnia kell hozzáférés és használni akadályok nélkül. Ennek így kell lennie, függetlenül attól, hogy ki a közvetítőjük, vagy melyik tagállamban telepedtek le.

Az egyetemes hozzáférhetőség és használhatóság biztosítása elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a digitális euró monetáris horgonyként betölthesse szerepét, és megfeleljen az emberek elvárásainak. Lakossági visszajelzések[17] azt tükrözi, hogy mekkora érték van egy olyan fizetési eszköz birtokában, amely mindig opciós a fizető számára. Lehet, hogy a polgárok nem mindig fizetnek készpénzzel, de mindig szeretnének erre lehetőséget adni. Ugyanez a logika vonatkozik a digitális euróra is.

Társjogalkotókként olyan szabályozási intézkedéseket fogadhat el, amelyek biztosítják a digitális euró széles körű elfogadását a fizetések során, valamint a polgárok számára a digitális euróhoz való széles körű hozzáférést.

Bár ez a két tényező a digitális euró alapvető alapja, önmagukban nem elegendőek. A vonzó funkciók és a könnyű felhasználói élmény egyformán fontosak lennének a széles körű elterjedéshez.

Ezért szeretnénk egy digitális eurót tervezni online és offline funkciókkal. Ez lehetővé teszi, hogy különböző felhasználási eseteket szolgáljon ki[18] és különféle előnyöket biztosítanak a felhasználóknak. Például egy offline funkció[19] a készpénzhez közeli adatvédelmi szintet biztosítana a fizetéseknek. Az ellenálló képességet is növelné, mivel internet-hozzáférés nélkül is működne.

Két lehetőséget látunk a digitális euró okos használatára is.

Először is, a felügyelt közvetítők integrálhatnák a digitális eurót saját platformjukba. Így a felhasználók a már jól ismert banki alkalmazásokon és felületeken keresztül könnyedén hozzáférhettek a digitális euróhoz.

Másodszor, az eurorendszer egy új digitális euroalkalmazáson gondolkodik[20], amely csak a közvetítők által végzett alapvető fizetési funkciókat tartalmazza. Az alkalmazás biztosítaná, hogy bárhová is utazik az euróövezetben, a digitális eurót mindig felismerjék, és tudjon vele fizetni.

Az első kiadások valószínűleg érintés nélküli fizetést, QR-kódokat és egyszerű online fizetési módot kínálnak.[21] A technológia fejlődésével a jövőben más fizetési módok is elérhetővé válhatnak. Ami a hardvert illeti, az emberek mobiltelefonokkal, fizikai kártyákkal vagy esetleg más eszközökkel, például okosórákkal fizethetnek.

A kényelmes felhasználói élmény szoros együttműködést igényel valamennyi piaci szegmenssel: a fogyasztói igényeket legjobban ismerő fogyasztói csoportokkal; közvetítők, akik szolgáltatásokat nyújtanának ügyfeleiknek; és a kereskedők, akik kényelmes fizetési megoldást szeretnének nyújtani.

Megkezdtük a digitális euró szabálykönyvének kidolgozását[22] harmonizált és felhasználóbarát megoldást biztosít, amely az euróövezetben mindenhol működik. [23]

A 2023-as munkarend

Hadd zárjam le a következő hónapok munkatervét.

2023-ban folytatjuk kutatási szakaszunkat, és ezt a bizottságot rendszeresen bevonjuk munkánkba.[24]

Az Európai Bizottsággal közösen elemezzük a digitális euró egy másik lehetséges kompenzációs modelljét. Ugyanakkor megvizsgálunk minden tervezési lehetőséget, hogy tavasszal egy jó minőségű dizájnban egyesítsük a digitális eurót.

Befejezzük a prototípus elkészítését is[25] munka és piaci input keresése, hogy áttekintést kapjunk a lehetséges euro digitális komponensek és szolgáltatások műszaki tervezésének lehetőségeiről.[26]

Az elkövetkező hónapokban mindezekről a témákról fogok beszélni Önnel, mielőtt az Igazgatóság jóváhagyja a tervezési és forgalmazási lehetőségeket.

Kutatási szakaszunk ősszel véget ér. Az EKB Kormányzótanácsa csak ezután dönt arról, hogy továbblép-e a megvalósítási szakaszba.

2. ábra: Digitális europrojekt idővonala

Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a megvalósítási szakaszba való átmenet nem jelenti a digitális euró kibocsátását. Ebben a szakaszban kidolgozzuk és teszteljük azokat a műszaki megoldásokat és üzleti megállapodásokat, amelyek szükségesek a digitális euró biztosításához és forgalmazásához, ha és amikor úgy döntenek.

A Kormányzótanács esetleges döntését a digitális euró kibocsátásáról egy későbbi szakaszban, és csak azt követően hozná meg, hogy a Parlament és az EU Tanácsa elfogadja a jogalkotási aktust.

A digitális európrojekt valóban európai kezdeményezés. És ez nem csupán egy technikai projekt: széles társadalmi vonatkozásai miatt egyértelmű politikai dimenziója van. Tehát minden európai politikai döntéshozónak ki kell vennie a részét, figyelembe véve saját szerepünket és megbízatásunkat. És mindig széles körű támogatást kell kérnünk az európai polgároktól.

Ezért várom a további gyümölcsöző együttműködést az európai társjogalkotókkal, és személyesen elkötelezett vagyok amellett, hogy folytassuk rendszeres eszmecserénket ebben a bizottságban.

Most várom kérdéseiteket.

Leave a Comment

%d bloggers like this: